1. Начало
  2. Изработка на блог "Как да"
Изработка на блог "Как да"

Изработка на блог "Как да"

Дата: 11 Март 2015
Базиран на: Wordpress CMS
Технологии: PHP, HTML 5, CSS 3, Bootstrap, jQuery
Многоезичност: Български език
Wordpress

Детайли

Блог "Как да"

Блог базиран на Wordpress CMS. Персонализация на дизайна от административния панел, възможност за създаване на статии и категории. Подреждане на статиите по възходящ или низходящ ред. Система за коментари в статиите и система за рейтинг с възможност за управление и настройки от административния панел.