Open Graph е протокол, който позволява да контролирате какво съдържание да се показва, когато уебсайтът е свързан с Facebook или друга социална медия. Ако Ви липсват определени тагове, има възможност изображението или описанието, което не е свързано със съдържанието, да се появи при споделяне в социалните мрежи.

За да бъдете изцяло готови да споделяте данни във Facebook, не е достатъчно да е закачен само бутонът за споделяне. Нужни са Ви и Open Graph мета данните. Интеграцията превръща всяка една от страниците на сайта в обект, подобен на всеки обект от Facebook. След като страницата притежава същата функционалност, Вие можете да използвате изцяло възможностите на социалните интеграции. Open Graph представлява поредица от мета-тагове, които показват най-важната информация за страницата.

Не всички мета-тагове са задължителни. Повечето са препоръчителни. Най-важните са:

og:titleog:typeog:urlog:image, og:locale.

Основните тагове на Open Graph Protocol-а са следните:

 • og:title - заглавието, с което обекта се появява в социалните мрежи;
 • og:locale - къде се намираме и на какъв език е сайта - форматът e: език_ДЪРЖАВА, като по подразбиране е en_US, а за българия - bg_BG;
 • og:type - тип на страницата - дали е изображение, статия, видео, блог или сайт;
 • og:image - линк към изображението, което представлява страницата; то трябва да е минимум 200х200 пиксела (ширина и дължина), както и не трябва да тяхното отношение да е повече от 3 към 1; адресът на изображението трябва да е публичен, така че всеки да може да бъде отворен;
 • og:url - адресът на страницата;
 • og:secure_url - защитен адрес към страницата, ако се изисква (https);
 • og:description - кратко описание на страницата, което ще показваме;
 • og:audio - линк към аудио файл, който съпровожда обекта;
 • og:determiner - какъв определителен член се поставя пред заглавието (a, an, the);
 • og:site_name - заглавието на сайта, в който се намира страницата;
 • og:video - линк към видео файл;
 • og:image:url - адресът на изображението (същото както og:image);
 • og:image:secure_url - защитеният адрес на изображението;
 • og:image:type - Mime-type (можете да видите обяснение на термина в НАШИЯТ РЕЧНИК ЗА ТЕРМИНИ) на изображението;
 • og:image:width - височина;
 • og:image:height - широчина.

Пример за видео обект:

<meta property="og:video" content="http://example.com/movie.swf" />
<meta property="og:video:secure_url" content="https://secure.example.com/movie.swf" />
<meta property="og:video:type" content="application/x-shockwave-flash" />
<meta property="og:video:width" content="400" />
<meta property="og:video:height" content="300" />

Можете да разгледате още примери в ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ.
Ако Вашият сайт е базиран на Magento 1 и нямате имплементация на Open Graph мета-таговете, а се нуждаете от такава, можем да Ви предложим НАША РАЗРАБОТКА.
Инсталацията е изключително лесна и може да се преработва и допълва за нуждите на различни бизнеси. Съвместима е с всякакви готови шаблони, които се предлагат в популярните платформи.
Ние също можем да доработваме и допълваме функционалността според нуждите Ви.