Use The Support Service

Contact us

for a

Free Quote

Условия при използване на услугата Поддръжка

„ИНФИНИТИ БГ-МЕДИА ГРУП“ ЕOOД

Клиент е лицето, което приема условията на услугата Поддръжка в сайта WEBCOMMUNICATION.BG.

Поддръжката се отнася до услугите, които изискват персонал на Инфинити БГ-Медиа Груп да работи върху създаването или преработка на дизайн и/или функционалности, базирани на Магенто или WP CMS, както и различни тестове, свързани с функционирането на системите.

I. Общи положения

Това е правно споразумение между Инфинити БГ-Медиа Груп ЕООД и Клиента, което покрива услугите по поддръжка, изработка или тест, чрез закупуване на време за извършване на дейността. Клиентът декларира, че приема настоящите Общи условия при изявяване на желание за ползване на тези услуги и закупуване на услуга по поддръжка.

 1. Комуникация между страните. Комуникацията чрез имейл между Инфинити БГ-Медиа Груп и Клиента се счита за волеизявления на всяка от страните и за доказателство при евентуално възникване на бъдещи спорове между страните. Екипът по Поддръжка на Инфинити БГ-Медиа Груп си запазва правото да пренебрегва всички обжалвания или искания, които не попадат в настоящите общи условия.
 2. Външни функционалности и дизайн. Клиентът може да заплати време за поддръжка, за да поиска помощ, свързана с Магенто или WP CMS, която не засяга пряко разработените от Инфинити функционалности. Клиентът трябва да е наясно, че при работа с външни функционалности, на нашите разработчици е необходимо допълнително време за запознаване с външните разработки, преди да пристъпят към същността на разработката. При заявка от страна на Клиента, за допълнителното време се калкулира цена.
 3. Сложност на задачите. Всички задачи, които екипът за поддръжка се съгласява да изпълни, се разделят на категории и сложност. Всяка комбинация от категория задача и нейната сложност имат различно време за изпълнение и различна стойност. Платеното време съответства на действителното време, което екипът за поддръжка е отделил за изпълнението.
 4. Заявки за обработка на поддръжката. Всички заявки за поддръжка се обработват последователно, след постъпването им, в рамките на 24 часа от получаването. Когато времето за отговор не е достатъчно с оглед на натовареността на екипа ни, времето за отговор се удължава с допълнителни 24 часа.
 5. Достъп до необходима информация. Клиентът предоставя на екипа за поддръжка цялата необходима информация за достъп и максимално подробно описание на проблема. Невъзможността на клиента да предостави информация за достъп ще доведе до невъзможност Клиента да получи услуга за Поддръжка.
 6. Система за поддръжка. Екипът ни предоставя услуги за поддръжка чрез системата за поддръжка, като редовното работно време е от понеделник до петък, от 10.30 часа до 17 часа.
 7. Гаранция. Клиентът има гаранция от една седмица, която влиза в сила, след като екипът за поддръжка завърши работата си по заявката на клиента. В този период клиента може да поиска допълнителна работа, ако промените, завършени от екипа ни, не водят до резултатите, до които са се споразумели преди началото на работата. Гаранцията е невалидна, ако в рамките на гаранционния период Клиентът или трета страна разработчик направи промени в кода на проекта.
 8. Безплатна поддръжка по имейл. Запитвания, които не изискват екипът по поддръжка да работи допълнително и са с цел разяснение на вече извършена работа, ще получат отговор безплатно. Екипът по поддръжка предоставя на клиента писмени съвети по имейл, за да насочи клиента към възможно решение на даден проблем.
 9. Bugfixes. Грешките в предоставяните от Инфинити БГ-Медиа Груп продукти се изчистват и предоставят на Клиента безплатно. Клиентът може да докладва за грешки на екипа ни, за да ускори процеса на отстраняването им. Информацията за фиксираните бъгове е налице в раздела Changelog (Документация и логове) за всеки продукт. Отговорност на клиента е да проверява за нови актуализации на продукта, които могат да включват корекции на програмни грешки.
 10. Валидност на срока на поддръжка. Времето за поддръжка, което Клиентът получава при покупка на наш продукт, е със срок 6 месеца. След като този срок приключи, ако клиентът има нужда и желае, може да закупи допълнително време за поддръжка. Екипът за поддръжка ще Ви посъветва как може да бъде отстранен даден проблем, но ако решението изисква участието на екипа ни, Клиентът ще трябва да закупи предплатено време за поддръжка.
 11. Възстановяване на средства. Предплатеното време за поддръжка не се възстановява. След уточняване на възникнала нужда за поддръжка, екипът ни предлага на Клиента броя на часовете, необходими за изпълнение на задачата, а Клиентът решава сам дали да ги заплати.
 12. Отказ от отговорност. Инфинити БГ-Медиа Груп ЕООД не носи отговорност пред Клиента или трето лице за щети, включително, но не само, загуба на бизнес информация или бизнес печалби, дължащи се на услугите за поддръжка на Инфинити БГ-Медиа Груп.

Приемайки тези условия за поддръжка, Клиентът се съгласява, че поръчва услуги за поддръжка на собствен риск и има ясно разбиране за отговорността от страна на Инфинити БГ-Медиа Груп.

Настоящите Условия за използване на услугата Поддръжка влизат в сила от  24.05.2018 година.

Search For

Popular Tags

Search For

Popular Tags